[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Życie codzienne  > Mieszkanie  > Czynsz

Czynsz

Czynsz - „Miete“ (także Monatsmiete) – to kwota, jaką najemca (Mieter) co miesiąc musi płacić wynajmującemu (Vermieter). Do tego czynszu – zwanego również „Kaltmiete“ – dochodzą jeszcze dodatkowe opłaty (Nebenkosten): np. opłaty za wywóz śmieci, za sprzątanie domu i ulicy, za ogrzewanie i zaopatrzenie w wodę. Wszystkie te koszty razem wzięte dają tzw. „Warmmiete“. Pewne koszty dodatkowe, jak np. koszty za ogrzewanie są uzależnione od indywidualnego zużycia, inne zaś są przeliczane na najemców w zależności od wielkości mieszkania. Opłaty za prąd, telefon i z reguły również za gaz nie są pobierane za pośrednictwem wynajmującego, lecz bezpośrednio przez operatorów sieci. W tym celu zawiera się umowy z odpowiednimi operatorami sieci.

Z tytułu opłat dodatkowych oraz kosztów za prąd, wzgl. gaz co miesiąc wpłaca się zryczałtowana kwotę. Raz w roku najemca otrzymuje dokładne rozliczenie roczne. Wówczas rozlicza się wszelkie różnice.

Mietspiegel

Der Mietspiegel to specjalne wydanie informujące o wysokości czynszów w danym mieście. Można tu kontrolować, czy wysokość czynszu jest stosowna i dopuszczalna. Wydanie Mietspiegel jest dostępne w ratuszu lub w zrzeszeniu najemców (zob. poniżej). Jeśli czynsz okazałby się niedopuszczalnie wysoki, można zwrócić się po poradę do prawnika lub stowarzyszenia ochrony najemców i podjąć kroki prawne w sprawie wysokości czynszu.

Poprzednia strona: Poszukiwanie mieszkania

Następna strona: Umowa najmu


Drukowanie: