Ein Handbuch für Deutschland

Witamy

„Podręcznik o Niemczech“ stanowi ofertę dla imigrantów, którzy przybywają do Niemiec z zamiarem stałego pobytu i chcieliby przedtem, lub w pierwszym okresie pobytu zasięgnąć informacji na temat życia w Niemczech. Podręcznik zawiera pierwsze informacje ogólne o kraju i jego mieszkańcach, polityce i prawie, pracy i zabezpieczeniu socjalnym oraz o kwestiach dotyczących życia codziennego.

Do podręcznika. Odsyłacz: 
      Do podręcznika