[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Życie codzienne  > Mieszkanie  > Czynsz  > Umowa najmu

Umowa najmu

Przy wynajmowaniu mieszkania otrzymuje się umowę najmu (Mietvertrag). Umowa ta zawiera większość danych dotyczących mieszkania (np. wysokość czynszu, wielkość mieszkania, liczbę pokoi). Ponadto określa ona prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy (okresy wypowiedzenia, kwestia posiadania zwierząt domowych itd.). Poprzez złożenie podpisu obie strony oświadczają, iż zgadzają się z warunkami umowy. Są jednak określone regulacje prawne ograniczające ważność klauzul w umowach najmu. Większość osób wynajmujących nalega, by najemca posiadał konto bankowe.

Kaucja

Jako zabezpieczenie mieszkania najczęściej należy wynajmującemu zapłacić kaucję. Najczęściej wysokość kaucji wynosi jednokrotność lub dwukrotność miesięcznego czynszu (czynszu bez opłat za media). Maksymalna wysokość kaucji to trzykrotność czynszu netto bez opłat za media. Kaucja podlega oprocentowaniu i dlatego przeważnie jest lokowana na koncie bankowym. Jeśli najemca wypowie mieszkanie i opuści je zachowując uzgodnione okresy wypowiedzenia, to odzyskuje kaucję wraz z naliczonymi odsetkami. W pewnych okolicznościach wynajmujący może potrącić z kaucji koszty napraw.

Poprzednia strona: Czynsz

Następna strona: Ochrona najemców


Drukowanie: