[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Życie codzienne  > Mieszkanie  > Poszukiwanie mieszkania

Poszukiwanie mieszkania

Wohnung

W codziennych gazetach stale publikowane są ogłoszenia o wolnych mieszkaniach. Większość ofert znajduje się w wydaniach weekendowych (wydanie sobotnie). Oferty te można znaleźć wśród tak zwanych ogłoszeń drobnych (Kleinanzeigen) lub w części poświęconej nieruchomościom (Immobilienteil). Oferty wolnych mieszkań można tu znaleźć pod hasłem „Wohnangebote“ lub „Vermietungen“. Przy ofertach podany jest numer telefonu, pod który można się zgłosić, lub anonimowe hasło, tzw. „Chiffre“. W tym wypadku pisemne zgłoszenie należy przesłać do gazety codziennej. Następnie redakcja przekaże te listy dalej.

Jeśli chce się szukać mieszkania za pośrednictwem ogłoszenia drobnego, najlepiej zadzwonić do biura gazety codziennej i poprosić o poradę. Ogłoszenia drobne przeważnie są odpłatne.

Większość gazet ma swoją stronę internetową. Można tam niezależnie od specjalnych wydań szukać mieszkań lub nadać ogłoszenie mieszkaniowe. Obecnie oferowane są już specjalne serwisy specjalizujące się w pośrednictwie mieszkaniowym. Ponadto w niektórych większych miastach istnieją publikacje zawierające wyłącznie oferty nieruchomości oraz ogłoszenia dotyczące poszukiwania nieruchomości. Internet daje również możliwość rozeznania się w rynku mieszkaniowym danego miasta i obejrzenia ofert.

W ogłoszeniach prasowych znajdziecie Państwo wiele skrótów informujących o szczegółach dotyczących mieszkania. Niektóre z nich to:

Agencje nieruchomości

Agencje nieruchomości to prywatne firmy zajmujące się pośrednictwem mieszkaniowym. Adresy można znaleźć na „Żółtych Stronach“ książki telefonicznej (pod hasłem „Makler“ lub „Immobilienmakler“). Najczęściej za swoją pracę firmy te pobierają prowizję tzw. „Courtage“.

Urząd mieszkaniowy

Poszukując mieszkania można też zasięgnąć informacji w miejskim urzędzie mieszkaniowym. Można tu uzyskać informacje na temat znajdujących się w mieście spółek mieszkaniowych oferujących mieszkania na wynajem.

Zaświadczenie uprawniające do korzystania z mieszkania socjalnego i zasiłek mieszkaniowy

Zaświadczenie uprawniające do korzystania z mieszkania socjalnego - Wohnberechtigungsschein – (w skrócie: WBS) jest konieczne w przypadku mieszkań, które zostały wybudowane przy finansowej pomocy państwa, i których czynsze z tego względu są tańsze. Zaświadczenie to można uzyskać tylko w przypadku niskich dochodów. Osoby uzyskujące niskie dochody mogą złożyć w ratuszu wniosek o przyznanie dopłaty do czynszu, tzw. zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld).

Poprzednia strona: Numery obsługi

Następna strona: Czynsz


Drukowanie: