[Direkt zum Inhalt springen].

Home > Politika ve Hukuk  > Devlet ve Hukuk  > Federal Parlamento ve Federal Konsey

Federal Parlamento ve Federal Konsey

Reichstag

Federal Cumhuriyetin parlamentosu başkent Berlin’deki “Bundestag”dır. Bundestag seçilmiş parlamento milletvekilleri tarafından oluşur. Seçim sistemi çoğunluk ve nispi temsil sistemlerinin bir karışımıdır. Bundestag’daki üyeliklerin yarısı seçim bölgelerinde direkt olarak seçilmiş kişilere, diğer yarısı ise seçime katılmış partilerin listeleri üzerinden seçilmiş olanlara verilir.

Bundestag en yüksek yasal organdır. Federal yasalar Bundestag tarafından yapılır.

16 federal eyalet ise parlamenter demokrasi sistemi içerisinde çalışma yaparak siyasal kararları etkilemeye çalışır. Bundan dolayı bir dizi yasa ve yönetmelikler sadece federal eyaletlerin birlikte çalışmaları sonucu karara bağlanır. Federal eyalet temsilcilerinin toplanma yeri ‘Bundesrat’tır (Federal Konsey). Bundesrat Berlin’dedir ve üyeleri eyalet hükümetlerinin temsilcileridir.

Hyperlink: www.bundestag.de

Hyperlink: www.bundesrat.de

Rayştag Binası ve Bundestag

Bundestag toplantılarının yapıldığı meclis binasının ismi Rayştag’dır (Reichstag). Bu bina 19. yüzyılda Alman İmparatorluğu döneminde inşa edilmiştir. Reichstag ismi bu dönemden gelir.

Bundestag’daki görevli politikacılar milletvekilleridir. Kendileri parlamento üyesi sayılır (Mitglieder des Bundestages; Kısaltılmış: MdB).

bir önceki sayfa: Anayasa

bir sonraki sayfa: Federal Cumhurbaşkanı ve Federal Başbakan


Yazdır: