[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Polityka i prawo  > Państwo i prawo  > Bundestag i Bundesrat

Bundestag i Bundesrat

Reichstag

Parlamentem Republiki Federalnej Niemiec jest „Bundestag“ mający siedzibę w stolicy, Berlinie. W skład Bundestagu wchodzą posłowie wyłaniani w wyborach. System wyborczy jest mieszanką większościowego i proporcjonalnego systemu wyborczego. Posłowie do Bundestagu w połowie wybierani są bezpośrednio a w połowie poprzez partyjne listy krajów związkowych.

Bundestag jest najwyższym organem ustawodawczym Republiki Federalnej. Ustawy Federalne uchwalane są przez Bundestag.

Niemcy są federalną demokracją parlamentarną składającą się z 16 krajów związkowych uczestniczących w systemie politycznym Republiki Federalnej. Dlatego wiele ustaw i rozporządzeń można uchwalić tylko przy współdziałaniu krajów związkowych. Miejscem, w którym zbierają się przedstawiciele krajów związkowych jest Bundesrat, określany również jako „Länderkammer“ (Izba Krajów Związkowych). Siedziba Bundesratu znajduje się również w Berlinie a w jego skład wchodzą członkowie rządów krajowych.

Hiperlink: www.bundestag.de

Hiperlink: www.bundesrat.de

Bundestag w budynku Reichstagu

Posiedzenia Bundestagu odbywają się w budynku Reichstagu. Budynek ten został wybudowany pod koniec XIX w. w czasach „Rzeszy Niemieckiej“ – stąd nazwa Reichstagsgebäude (budynek Rzeszy).

Politycy w Bundestagu to posłowie Parlamentu Federalnego, których nazywa się „Mitglieder des Bundestages“ (MdB) (członkami Bundestagu).

Poprzednia strona: Ustawa Zasadnicza

Następna strona: Prezydent Federalny i Kanclerz Federalny


Drukowanie: