[Direkt zum Inhalt springen].

Home > Politika ve Hukuk  > Devlet ve Hukuk  > Federal Cumhurbaşkanı ve Federal Başbakan

Federal Cumhurbaşkanı ve Federal Başbakan

Federal cumhuriyetin devlet başkanı cumhurbaşkanıdır (Bundespräsident). Bundespräsident’in görevi politik bir karar alma yetkisi olmadan devleti temsil etmektir. Kendisinin görev süresi beş yıldır ve Federasyon Kongresi tarafından seçilir. Federasyon Kongresi, Federal Meclis üyelerinden ve toplam aynı sayıda eyalet parlamentolarının nispi seçim sistemine göre seçecekleri üyelerden oluşur.

Hükümet başkanı Federal Şansölye / başbakandır (Bundeskanzler). Kendisi ve diğer bakanlar (örneğin dışişleri, maliye ve içişleri bakanı) kabineyi veya hükümeti oluşturur. Anayasaya göre Bundeskanzler politikanın ana yörüngesini tespit eder. Bu çerçevede, her federal hükümet bakanı kendisinin çalışma alanını, kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yönetir. Bundeskanzler seçimi için Bundestag üyelerinin oy çokluğuna gereksinim vardır.

Hyperlink: www.bundespraesident.de

Hyperlink: www.bundeskanzler.de

Hyperlink: www.bundesregierung.de

Federal Almanya Başbakanları ve Görev Süreleri:

bir önceki sayfa: Federal Parlamento ve Federal Konsey

bir sonraki sayfa: Federal Anayasa Mahkemesi


Yazdır: