[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Życie codzienne  > Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież

Soet

Zainteresowanie rodziców tym, co ich dzieci robią w przedszkolu lub w szkole, jest nad wyraz pożądane. W wielu przedszkolach istnieją np. „rady rodziców“, w szkołach w celach informacyjnych regularnie odbywają się zebrania rodziców. Klasowe i szkolne komitety rodzicielskie dają możliwość aktywnego udziału w życiu szkoły, do której uczęszczają ich dzieci. Również uczniowie powinni wykazać się zaangażowaniem: wybierają oni przewodniczącego klasy, samorząd uczniowski i przewodniczącego szkoły“.

Poprzednia strona: Ciąża

Następna strona: Zasiłek rodzinny


Drukowanie: