[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Życie codzienne  > Zdrowie  > Ciąża

Ciąża

Wickeln

Kobietom w ciąży posiadającym ubezpieczenie zdrowotne przysługuje prawo do szczególnej opieki zdrowotnej i wsparcia socjalnego: m.in. prawo do badań profilaktycznych, opieki lekarskiej i pomocy położnej, zaopatrzenia w leki, porodu w szpitalu, zasiłku macierzyńskiego lub porodowego.

Informacje dostępne są u lekarzy oraz w specjalnych punktach poradnictwa ds. ciąży prowadzonych przez takie organizacje, jak: Arbeiterwohlfahrt (AWO), Caritas, Diakonisches Werk, Niemiecki Czerwony Krzyż, Parytetyczny Związek Opieki Społecznej (DPWV), pro familia oraz urzędy ds. zdrowia.

Przerywanie ciąży

Przerywanie ciąży (określane również jako „aborcja“) („Abtreibung“) jest w Niemczech dozwolone pod pewnymi warunkami: 1) ze względów medycznych bez ograniczeń czasowych, 2) ze względów kryminologicznych (np. w przypadku ciąży będącej następstwem gwałtu) do 12-go tygodnia ciąży, 3) ze względów osobistych / społecznych w ciągu pierwszych 12-tu tygodni ciąży, jeśli aborcji zażąda kobieta, która przedłoży lekarzowi zaświadczenie ze specjalnego punktu poradnictwa (wymagana konsultacja nazywa się „Schwangerschafts-Konflikt-Beratung“). Nikt nie może zmusić nas do aborcji lub wywierać presji przy podejmowaniu decyzji: takie zachowanie jest karalne. Informacje można uzyskać w wielu punktach poradnictwa: u lekarza, w organizacji „Pro Familia“, „Arbeiterwohlfahrt“, „Donum Vitae“ lub „Diakonisches Werk“. Adresy i numery telefonów można znaleźć np. w książce telefonicznej lub prasie lokalnej w rubryce „Beratungsstellen“ (punkty poradnictwa).

Poprzednia strona: Antykoncepcja i planowanie rodziny

Następna strona: Dzieci i młodzież


Drukowanie: