[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Życie codzienne  > Środki komunikacji  > Samochód  > Rejestracja

Rejestracja

Na każdy samochód, motocykl lub inny pojazd (w skrócie: KFZ) trzeba posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej („Haftpflichtversicherung“) (OC). Oferty ubezpieczycieli różnią się pod względem świadczeń i cen. Po podjęciu decyzji i ubezpieczeniu samochodu otrzymuje się dokument poświadczający ubezpieczenie, tzw. „Doppelkarte“. Dokument ten, dokument poświadczający własność pojazdu (Fahrzeugbrief) oraz zaświadczenia z badań technicznych TÜV i ASU należy przynieść ze sobą w celu rejestracji pojazdu w urzędzie komunikacji („Straßenverkehrsamt“) właściwym dla miejsca zamieszkania. Dopiero wówczas samochód otrzyma tablice rejestracyjne, bezwzględnie konieczne do użytkowania pojazdu.

Poprzednia strona: Prawo jazdy

Następna strona: Przegląd techniczny (TÜV) i badanie emisji spalin (ASU)


Drukowanie: