Podręcznik o Niemczech  > Życie codzienne  > Środki komunikacji  > Samochód

Samochód

Auto

Zanim samochód będzie mógł jeździć po niemieckich drogach, musi zostać ubezpieczony I zarejestrowany. Poza ty tym samochód musi przejść przez przegląd techniczny (TÜV) oraz badanie emisji spalin (ASU).

Prawo jazdy

Prawa jazdy z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej są ważne na terenie Niemiec; wszystkie inne prawa jazdy (również tak zwane „międzynarodowe prawo jazdy“) są z reguły ważne tylko przez pół roku. Po upływie tego okresu należy w urzędzie ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego - „Ordnungsamt“ - złożyć wniosek o wydanie niemieckiego prawa jazdy. Proszę odpowiednio wcześnie zasięgnąć w administracji miejskiej informacji na temat ważności Państwa prawa jazdy.

Rejestracja

Na każdy samochód, motocykl lub inny pojazd (w skrócie: KFZ) trzeba posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej („Haftpflichtversicherung“) (OC). Oferty ubezpieczycieli różnią się pod względem świadczeń i cen. Po podjęciu decyzji i ubezpieczeniu samochodu otrzymuje się dokument poświadczający ubezpieczenie, tzw. „Doppelkarte“. Dokument ten, dokument poświadczający własność pojazdu (Fahrzeugbrief) oraz zaświadczenia z badań technicznych TÜV i ASU należy przynieść ze sobą w celu rejestracji pojazdu w urzędzie komunikacji („Straßenverkehrsamt“) właściwym dla miejsca zamieszkania. Dopiero wówczas samochód otrzyma tablice rejestracyjne, bezwzględnie konieczne do użytkowania pojazdu.

Przegląd techniczny (TÜV) i badanie emisji spalin (ASU)

Co dwa lata należy sprawdzać bezpieczeństwo techniczne samochodu – (w skrócie PKW co oznacza samochód osobowy (Personenkraftwagen) przeprowadzając przegląd główny. Przegląd ten wykonywany jest np. przez TÜV (skrót od „Technischer Überwachungs-Verein“ – stowarzyszenie kontroli technicznej). Poza tym regularnie przeprowadza się test spalin samochodu: odbywa się to w trakcie tak zwanego „Abgas-Sonder-Untersuchung“, w skrócie: ASU. ASU przeprowadza się w warsztatach samochodowych.

Asu

Ubezpieczenie pojazdu

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC istnieje możliwość wykupienia pełnego lub częściowego ubezpieczenia Auto-Casco. Jeśli osoba ubezpieczona spowoduje wypadek i jego ubezpieczyciel musi wypłacić świadczenie ubezpieczeniowe, to przeważnie wzrasta składka ubezpieczeniowa, która jest opłacana co miesiąc. Dlatego do pewnej kwoty granicznej korzystniejsze jest nieskorzystanie z ubezpieczenia i samodzielna opłacenie szkód. Ta kwota graniczna jest uzależniona od wysokości składek i tzw. udziału własnego („Eigenbeteiligung“) w przypadku szkody. Zaleca się wyjaśnienie tych kwestii z towarzystwem ubezpieczeniowym. Składka ubezpieczeniowa ulega zmniejszeniu tylko wówczas, jeśli osoba ubezpieczona nie spowodowała wypadku z własnej winy.

Zasady ruchu drogowego

W Niemczech obowiązują ogólnie przyjęte zasady ruchu drogowego. Jak prawie wszędzie na świecie, na czerwonym świetle trzeba się zatrzymać a na zielonym można jechać. Poniżej zostanie wymienionych tylko kilka osobliwości: zasadniczo wszyscy pasażerowie muszą zapinać pasy. Dzieci do 12-go roku życia muszą siedzieć w tzw. fotelikach dla dzieci („Kindersitz“), przepis ten nie obowiązuje jeżeli dzieci mają już ponad 1,50 m wzrostu. W mieście obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h. W wielu strefach zamieszkania oraz przed szkołami i przedszkolami maksymalna dozwolona prędkość to 30 km/h. Na ulicach, na których bawią się dzieci, samochody nie mogą poruszać się szybciej niż piesi. Poza miastami na szosach maksymalna dozwolona prędkość wynosi przeważnie 80 km/h. Jeśli nie obowiązują inne ograniczenia, na autostradzie obowiązuje zalecana prędkość 130 km/h. Najlepszy sposób na zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego i znakami to zasięgnięcie odpowiednich informacji w towarzystwach ubezpieczeniowych, automobilklubach lub w szkole nauki jazdy.

W Internecie wskazówki są dostępne pod adresem Hiperlink: www.fahrtipps.de.

Jeśli ktoś nie przestrzega zasad ruchu drogowego, musi liczyć się z mandatami lub nawet z odebraniem prawa jazdy. Za cięższe naruszenia przyznawane są punkty karne, które są centralnie rejestrowane w urzędzie we Flensburgu, mieście na północy Niemiec (mówi się o Flensburgskiej bazie danych grzeszników ruchu drogowego - „Flensburger Verkehrssünder-Datei“). Jeśli przekroczy się określoną liczbę punktów, otrzymuje się zakaz prowadzenia samochodu i trzeba na pewien czas zdać prawo jazdy.

Kontrole radarowe

Blitzer

Policja przeprowadza radarowe kontrole prędkości. Poza tym w wielu miejscach znajdują się zainstalowane na stałe automatyczne fotoradary. Uwaga: „pędzenie“ („Rasen“) (szybka jazda) w każdym wypadku dużo kosztuje i w pewnych okolicznościach może pociągnąć za sobą zakaz prowadzenia samochodu.

Jazda po wypiciu alkoholu

W Niemczech obowiązuje dopuszczalna granica alkoholu w wysokości 0,5 promila. Wystarczy wypić piwo lub odrobinę wina, by osiągnąć tą granicę. Jeśli kontrola wykaże większą ilość alkoholu (np. kontrola alkomatem lub badanie krwi), trzeba liczyć się z wysokimi karami i odebraniem prawa jazdy. Jeśli kierowca po spożyciu alkoholu uczestniczy w wypadku, to niezależnie od tego, czy jest sprawcą tego wypadku, czy też nie, poziom alkoholu również poniżej tej granicy jest karalny.

Pierwsza pomoc

Roteskreuz

Jeśli jakaś osoba jest uwikłana w wypadek lub jako pierwsza zobaczy wypadek, musi udzielić pierwszej pomocy („Erste Hilfe“). Ponadto jest zobowiązana do wezwania policji, wzgl. karetki. Jeśli opuści się miejsce wypadku bez udzielenia pierwszej pomocy, można zostać oskarżonym o nieudzielenie pomocy („unterlassene Hilfeleistung“). Niemiecki Czerwony Krzyż (w skrócie: DRK) regularnie prowadzi kursy pierwszej pomocy, na których można się nauczyć, jak udzielać natychmiastowej pomocy.

Automobilkluby

Są różne automobilkluby posiadające różne oferty. Niektóre oferują pomoc, jeśli ich członkom przydarzy się awaria na drodze, specjalne ubezpieczenia przydatne w podróży itd. Największe automobilkluby to ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club) oraz ACE (Auto Club Europa).

VCD (Verkehrs-Club Deutschland) reprezentuje szczególnie interesy pasażerów pociągów i rowerzystów i ma oferty dla osób korzystających z tego rodzaju transportu.

Wszystkie te kluby pobierają roczną składkę.

Poniżej znajdziecie Państwo adresy internetowe poszczególnych automobilklubów:

Hiperlink: www.adac.de

Hiperlink: www.ace-online.de

Hiperlink: www.vcd.org

Wypadki i awarie

Notruf

Na autostradach znajdują się tzw. „Notrufsäulen“ (pomarańczowe telefony do wzywania pomocy). Telefony te są zainstalowane, by móc zgłaszać wypadki lub awarie i wezwać odpowiednią pomoc. Małe strzałki na czarno-białych bocznych słupkach wskazują, gdzie znajduje się następny telefon do wzywania pomocy. Naturalnie pomoc można wezwać również z telefonu komórkowego wybierając numer 110.

Parkowanie

W centrach wielu miast znajdują się strefy płatnego parkowania z wyznaczonymi miejscami do parkowania. Z reguły należy poszukać parkomatu, wykupić bilet postojowy na określony czas i umieścić go w widocznym miejscu za szybą wewnątrz samochodu. Za brak ważnego biletu postojowego lub w przypadku, gdy czas na wykupiony bilet minie, w większości miast otrzymuje się mandat. Jeśli ktoś w silnym stopniu utrudnia ruch przez złe parkowanie, może liczyć się z tym że jego samochód zostanie odholowany. W miastach brakuje parkingów i przeważnie są one drogie, dlatego zaleca się, by korzystać ze środków komunikacji publicznej.

Mycie samochodu

Samochody wolno myć wyłącznie w myjniach lub w innych specjalnych miejscach przeznaczonych do mycia. Naruszenie tych przepisów ochrony środowiska jest karalne.