[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Praca i zabezpieczenie socjalne  > Ubezpieczenie społeczne  > Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oferuje pomoc materialną w przypadku utraty pracy i prowadzi aktywną politykę rynku pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada każdy, kto jest bezrobotny, zarejestrował się osobiście jako osoba bezrobotna i przez określony czas wpłacał składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Federalna Agencja Pracy kieruje różnego rodzaju wsparcie i pośrednictwo zarówno w stronę pracobiorców jak i pracodawców i usiłuje umieścić na rynku pracy możliwie jak najwięcej osób poszukujących pracy.

Dalsze informacje znajdują się na stronach Hiperlink: www.arbeitsagentur.de, Hiperlink: www.bmwa.bund.de, Hiperlink: www.arbeitsmarktreform.de.

Poprzednia strona: Ubezpieczenie pielęgnacyjne

Następna strona: Ubezpieczenie wypadkowe


Drukowanie: