[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Praca i zabezpieczenie socjalne  > Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie społeczne

Wszyscy pracobiorcy chronieni są dzięki obowiązkowym ubezpieczeniom przed określonymi ryzykami, jak np. choroba czy wypadek, bezrobocie, konieczność opieki, inwalidztwo a także starość. Ubezpieczenie społeczne gwarantuje zabezpieczenie społeczne w naszym społeczeństwie. Ogólne informacje na temat niemieckiego ubezpieczenia społecznego zawiera broszura „Zabezpieczenie społeczne w przeglądzie“ („Soziale Sicherung im Überblick“) dostępna w wielu językach. Broszura ta, oraz wiele innych informacji, jest dostępna na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego pod adresem Hiperlink: www.bmgs.bund.de. Wszyscy pracobiorcy objęci są ustawowym ubezpieczeniem obowiązkowym. Ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu filarów:

Poprzednia strona: Bezrobocie i zabezpieczenie egzystencji

Następna strona: Ubezpieczenie zdrowotne


Drukowanie: