[Direkt zum Inhalt springen].

Strona główna > Praca i zabezpieczenie socjalne  > Poszukiwanie i podjęcie pracy  > Agencja Pracy

Agencja Pracy

Agencja Pracy zwraca się w stronę pracobiorców i pracodawców. Lokalne centra pracy (JobCenter)

Z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy mogą korzystać wszyscy pracobiorcy, niezależnie od tego, czy płacili wcześniej składki na ubezpieczenie od bezrobocia.

Informacje o poszukiwanych stanowiskach i ofertach pracy są ujęte w sieci, co umożliwia wgląd w rynek pracy w całych Niemczech w Internecie pod adresem (Hiperlink: www.arbeitsagentur.de).

Poprzednia strona: Uznawanie zagranicznych dyplomów

Następna strona: Oferty pracy i ogłoszenia o poszukiwaniu pracy w gazetach i w Internecie


Drukowanie: