Almanya İçin El Kitabı > Organizasyonlar ve Başvurma Adresleri

Organizasyonlar ve Başvurma Adresleri

Çoğu kentte göçmenler için özel olarak kurulmuş danışma merkezleri bulunur. Çoğu belediyelerde de özellikle göçmenleri bilgilendirmek için kurulmuş bürolar vardır.

Aşağıdaki liste en önemli kuruluşlar hakkında genel bir bilgi vermek için hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği sınırları içerisinde geçerli olan yasal haklar ile ilgili bilgiler İnternet’te (Hyperlink: www.europa.eu.int/citizensrights) adresinden veya doğrudan 00800-67891011 numaralı telefondan alınabilir.

Federal Bakanlıklar

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: 01888-17-0
Fax: 01888-17-3402

Hyperlink: www.auswaertiges-amt.de

Bundesministerium des Innern

Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: 01888-681-0
Fax: 01888-681-2926

Hyperlink: www.bmi.bund.de

Bundesministerium der Justiz (BMJ)

Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Telefon 01888-58-0
Fax 01888-58-9525

Hyperlink: www.bmj.bund.de

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstr. 97
10117 Berlin
Telefon: 01888-682-0
Fax: 01888-682-32 60

Hyperlink: www.bundesfinanzministerium.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin
Telefon: 01888-615-0
Fax: 01888-615-70 10

Hyperlink: www.bmwa.bund.de

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
Telefon: 01888-529-0
Fax: 01888-529- 4262

Hyperlink: www.verbraucherministerium.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Telefon: 01888-555-0
Fax: 01888-555-1145

Hyperlink: www.bmfsfj.de

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Telefon: 01888-441-0
Fax: 01888-441-4900

Hyperlink: www.bmgs.bund.de

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30
10115 Berlin
Telefon: 01888-57-0
Fax: 01888-57-5270

Hyperlink: www.bmbf.de

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Telefon: 01888-555-1835
Fax: 01888-555-4512

Hyperlink: www.integrationsbeauftragte.de

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: 01888-681-1120
Fax: 01888-681-1138

Tüketici Merkezleri / Tüketici Danışmanlıkları

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale

Markgrafenstr. 66
10969 Berlin
Telefon: 030-25 800 0
Fax: 030-25 800 218

Hyperlink: www.vzbv.de

“Stiftung Warentest”

Lützowplatz 11-13
10785 Berlin
Telefon: 030-26 31-0
Fax: 030-26 31-27 27

Hyperlink: www.stiftung-warentest.de

Verbraucher-Initiative

Elsenstraße 106
12435 Berlin
Telefon: 030-53 60 73-3
Fax: 030-53 60 73-45

Hyperlink: www.verbraucher.org

Aylık Ekoloji Dergisi “Öko-Test” ekolojik konulara ağırlık vermektedir.

Öko-Test Verlag GmbH

Postfach 90 07 66
60447 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69-9 77 77-0
Fax: 0 69-9 77 77-139

Hyperlink: www.oekotest.de

Tüketici korunması için “Federal Tüketiciyi Koruma, Beslenme ve Tarım Bakanlığı” da görevlidir.

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Wilhelmstraße 54
11055 Berlin
Telefon: 030-20 06-0
Fax: 030-20 06-42 62

Hyperlink: www.verbraucherministerium.de

Sosyal Danışma (Sosyal Refah Kurumları)

Sosyal refah kurumlarının çoğu kentte şubeleri mevcuttur. Adresleri ve telefon numaraları yerel telefon rehberlerinden veya aşağıdaki İnternet adreslerinden alınabilir:

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Hyperlink: www.awo.org

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Hyperlink: www.paritaet.org

Deutsches Rote Kreuz (DRK)

Hyperlink: www.drk.de

Diakonie veya Diakonische Werk

Hyperlink: www.diakonie.de

Caritas

Hyperlink: www.caritas.de

Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland

Hyperlink: www.zwst.org

Pro Familia (Aile planlaması, cinsel aydınlatma ve aile içi sorunlar için)

Hyperlink: www.profamilia.de

Verband binationaler Familien und Partnerschaften (IAF)

Hyperlink: www.verband-binationaler.de

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung

Hyperlink: www.bke.de

Çalışma

Alman Sendikalar Birliği (DGB), Federal Almanya’da bulunan sendikaların çatı örgütüdür. Her büyük kentte ve bölgede büroları vardır.

Deutscher Gewerkschaftsbund

Bundesvorstand
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Telefon: 030-24060-0
Fax.: 030-24060-324

Hyperlink: www.dgb.de

İşveren Birlikleri İşveren Birlikleri Federal Birliği, işverenlerin çatı örgütüdür. Çoğu kentte büroları vardır.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030-2033-0
Fax: 030-2033-1055

Hyperlink: www.arbeitgeber.de

DIHK, endüstri ve ticaret odalarının çatı örgütüdür. Çoğu kentte büroları vardır.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Breite Strasse 29
10178 Berlin
Telefon: 030-20308-0
Fax: 030-20308-1000

Hyperlink: www.dihk.de

Çalışma Dairesi’nden iş arama, meslek öğrenme ve okul sonrası eğitim konularında faydalı bilgiler alınabilir. Her büyük kentte veya bölgede bir Çalışma Dairesi veya “JobCenter” mevcuttur.

Hyperlink: www.arbeitsagentur.de

Yabancılar Danışma Kurulu

Her büyük kentte bir “Yabancılar Danışma Kurulu” vardır. Göçmenlerin çıkarlarını temsil eder. Bu kurul hakkında belediyelerden veya aşağıdaki İnternet adresinden bilgi alınabilir: Hyperlink: www.bundesauslaenderbeirat.de.

Mülteciler

Pro Asyl İltica başvurusunda bulunanların ve mültecilerin çıkarlarını korur (Büroları Frankfurt am Main kentindedir). İnternet adresi:

Hyperlink: www.proasyl.de

İltica için müracaat edenler bulundukları kentteki sosyal refah kuruluşlarına da başvurabilirler.

Kiracılar Birliği veya Kiracılar Derneği

Kiracı dernekleri kiracıların çıkarlarını savunurlar. Çoğu kentte büroları vardır.

Hyperlink: www.mieterbund.de

Büyükelçilikler/Konsolosluklar

Ülkenizin diplomatik temsilciliklerinin adreslerini belediyelerden veya Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan öğrenebilirsiniz.

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1
10117 Berlin, PA.: 11013 Berlin
Telefon: 01888-17-0
Fax: 01888-17-3402

Hyperlink: www.auswaertiges-amt.de

AIDS Danışma Merkezleri

AIDS ile ilgili aydınlatma ve Almanya çapındaki danışma merkezlerinin adresleri Hyperlink: www.aidshilfe.de adresinden öğrenilebilir. En yakınınızdaki AIDS danışma merkezlerini doktorunuzdan veya sağlık dairelerinden de öğrenebilirsiniz. Bu danışmalar tamamen anonim olarak yapılmaktadır!

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
Telefon: 030-690087-0
Fax: 030-690087-42

Dert Telefonu

Acil yardıma ihtiyacı olanlar ve zor duruma düşenler için günün yirmi dört saati hazır olan dert telefonları vardır. Bu telefon numaraları ücretsizdir ve anonim olarak telefon edilebilir.

Telefonseelsorge

0800-111011 oder 0800-1110222

İnternet’te de danışma yapılabilir:

Hyperlink: www.telefonseelsorge.de

Kadın Sığınma Evleri

En yakın “kadın sığınma evi” adresi polis karakollarından veya telefon danışmadan öğrenilebilir. Kadın sığınma evlerinin adresleri, şiddet kullanan eşlerin ve babaların öğrenmemesi için gizlidir.