Almanya İçin El Kitabı > Günlük Yaşam  > Çocuklar ve Gençler

Çocuklar ve Gençler

Soet

Ebeveynlerin çocuklarının yuvadaki ve okuldaki günlük yaşamı ile ilgilenmesi özellikle istenmektedir. Çoğu çocuk yuvasında bu amaçla “Aile Birlikleri” kurulmuştur ve okullarda da düzenli olarak “Aile Toplantıları” yapılır. Aileler “sınıf aile birlikleri” veya “okul aile birlikleri”nde aktif olarak çalışabilirler. Öğrenciler de kendi aralarında bir “sınıf temsilcisi”, “öğrenci temsilcisi” veya “okul temsilcisi” seçebilirler.

Çocuk Parası

Çocuklu ailelere çocuk parası verilir. Bu paranın miktarı çocuk sayısına göre değişir. Çocuk parası çalışmayanlara da verilir. Çocuk parası için Çalışma Dairesi’nin “Aile Kasası”na veya işverene başvurulmalıdır.

Bilgi: Ek bilgi: Devlet tarafından verilen “Çocuk parası” veya “Eğitim parası” vb. konularda “Aileler için Devlet Yardımları” adlı broşürden bilgi alınabilir. Bu broşür "Federal Aile, Kadınlar, Yaşlılar ve Gençler Bakanlığı"ndan ve oturulan kentte bulunan danışma merkezlerinden temin edilebilir.

Hyperlink: www.bmfsfj.de

Çocuk Yuvası

Kind1

Üç yaş üzerindeki her çocuk yuvaya gitme hakkına sahiptir. Bu haktan yararlanmak oldukça önemlidir, çünkü “Kita” çocuklara arkadaş edinmek ve oyun oynarken Almanca öğrenmek şansını verir. Yuva masraflarına aileler de bir miktar katkıda bulunmalıdır. Katılma payının miktarı ailenin gelirinin yüksekliğine bağlıdır. Çocuk yuvalarının çoğu yarım gün açıktır (sabahtan öğlene kadar), Yuvaların yaklaşık % 30’unda ise çocuklara bütün gün bakılır. Çocuk yuvaları “yerel idareler”, kiliseler ve “sosyal refah birlikleri” tarafından işletilir. Ailelerin önayak oldukları ve kendi kendilerine organize ettikleri çocuk yuvaları ve büyük şirketlerde bulunan işletmeye ait çocuk yuvaları da vardır. Oturulan yere yakın bir çocuk yuvasında yer bulabilmek için mümkün olduğu kadar erken bilgi alınmalıdır. Bu bilgiler belediyelerden ve şehir yönetiminden alınabilir.

Üç yaşına kadar olan çocuklar için devlet bakım garantisi vermez. Bu çocuklar için mevcut olan ve “beşik yeri” diye adlandırılan yuva yerleri çok azdır. Burada da ne kadar erken müracaat edilirse, yer bulma şansı da o kadar artar.

Bunun dışında ise, bazı eyaletlerde ana okulları mevcuttur. İlkokullar çocuklara okul çağına girmeden bir yıl önce hazırlık sınıfları sunarak onları okula hazırlarlar. Yarım günlük olan bu olanaktan faydalanmak ücretsizdir.

Okul

Zeugnis

Federal Almanya’da bütün çocukların okula gitmesi şarttır. Okulla ilgili uygulamalar 16 eyaletin her birinde farklıdır. Çocuklar genelde bütün eyaletlerde okula 6 yaşında başlarlar. Müracaat edilmesi halinde okula, bazı şartlar altında, daha erken veya daha geç de başlanabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi ilgili eğitim müdürlüklerinden alınabilir. Almanya’da okullar yeni okul yılına daima yaz tatilinden sonra başlarlar.

Okulların çoğunda öğlene kadar ders görülür. Birinci ve ikinci sınıf öğrencileri ise, sadece öğleden önce birkaç saat ders görürler. Çocuklarla öğleden sonra ilgilenen okullar da mevcuttur. Almanya’ya yeni gelen ailelerin çocukları için özel destek alabilirler. Bu ek destek “özendirme dersi”, “destek dersi” veya “ev ödevi yardımı” olarak adlandırılır. Bu konuda sosyal refah kuruluşlarından da bilgi alınabilir

Çocuklar için zorunlu okul süresi 9 veya 10 yıl arasında değişir. Zorunlu okul çağından sonra liseye gidilip lise diploması da alınabilir. İstenirse de 16 yaşından itibaren bir meslek öğrenimine başlanabilir.İlkokul: Çocuklar 6 yaşından 10 veya 12 yaşına kadar ilkokula giderler. İlkokul bazı eyaletlerde 4 yıl (1. sınıftan 4. sınıfa kadar), diğerlerinde ise 6 yıl sürer. İlkokuldan sonra öğretime farklı okullarda devam edilir: “Hauptschule” ve “Realschule” denen orta okullar, lise ile karma eğitim veren “Gesamtschule”. Bu karma eğitim veren okulda başarı derecesi farklı olan öğrenciler bir arada eğitilir. Çocuk için hangi okulun daha uygun olduğu öğretmenlerle birlikte tespit edilir. Bu okulların birinden diğerine geçmek mümkündür.

“Hauptschule” ve “Realschule”: Orta öğretim okul tiplerinden biri olan “Hauptschule” genelde 5. sınıfla 9. sınıf arasında ders verir, diğer ortaokul tipi “Realschule” ise 5. ve 10. sınıflar arasıda. Bu okullardan mezun olduktan sonra, genelde bir meslek eğitimine paralel olarak meslek okuluna (örneğin “Ticaret okulu”) gidilir veya liseye geçilebilir.

Gençler ve Meslek Eğitimi

Gençlerin meslek eğitimine başlamak için ne yapması gerektiği okullarda, 9. ve 10. sınıflarda anlatılır. Meslek eğitimi ile ilgili bilgiler ayrıca, Çalışma Dairesi’nin meslek danışmanlığında, Meslek Bilgi Merkezlerinde (BIZ) veya sosyal refah kuruluşlarında da verilmektedir. Okul çağının büyük bir kısmını Almanya dışında bir ülkede tamamlamış olan gençler için meslek eğitimi esnasında özel destekler (eğitime paralel yardımlar) veya meslek eğitimine hazırlık kursları mevcuttur.

Müzik ve Spor

Gençler ve çocuklar boş zamanlarını değerlendirmek için spora veya müziğe karşı ilgi duyuyorlarsa, sunulan olanaklarla ilgili bilgileri belediyelerden alabilirler. Bu olanaklarla ilgili bilgiler günlük gazetelerde de okunabilir. Çoğu kentte çocuklara ve gençlere özel kurslar sunan “Gençlik Müzik Evleri” vardır. Spor kulüpleri ile ilgili bilgiler “Spor Birliği”nden (Sportbund) alınabilir. Halk yüksek okulları da çocuklar için resim ve elişi kursları sunmaktadır.

Televizyon

Televizyon kanallarının çoğunda çocuk programları vardır. En tanınmış çocuk programlarından biri de 30 yıldır yayınlanmakta olan “Fareli Yayın” (Die Sendung mit der Maus) adlı programdır. Bu programın yanı sıra “Aslan Dişi” (Löwenzahn) çok sevilen bir çocuk programıdır. Fare’nin İnternet adresi: Hyperlink: www.wdrmaus.de. Çocuklar için özel yayın yapan bir kanal da, “KiKa” diye tanınan “Çocuk kanalı”dır. KiKa, ticari amaç gütmeyen ve çocuklar için pedagojik içerikli yayınlar yapan bir kanaldır.

Kitaplar ve Masallar

Kinderbuecher

Janosch’un, Tiger-Ente’nin veya Kasten-Frosch’un kim olduğu bir kitapçıda hemen öğrenilebilir: Çocuk kitapları yazan Janosch, uzun zamandan beri çocuk öyküleri yazan ve çizen başarılı bir yazardır. Geleneksel çocuk hikayeleri ve masalları olarak “Grimm Kardeşler”in toplu eserleri (“Hansel ve Gretel”, “Bremen Mızıkacıları”, “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Sterntaler”, “Rapunzel”, “Kral Kabasakal”, “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”, “Uyuyan Güzel”.

Wilhelm Busch’un (resimli) masalları da meşhurdur. En tanınmış masallarından birinin adı: “Max ve Moritz”.

Gençlik Yasası

Çocukların ve gençlerin ebeveynleri yanlarında olmadan dışarıya çıktıkları zaman korunma altında olabilmeleri için neler yapıp yapamayacakları özel bir yasa ile düzenlenmiştir. Örneğin, 16 yaşından küçüklerin sigara içmeleri yasaktır. 16 veya 18 yaşından küçüklere alkollü içki satılması yasaktır (yaş sınırı içeceğin alkol oranına göre değişir). 16 veya 18 yaşından küçüklerin saat 22’den sonra sadece belirli şartlar altında halka açık yerlere (örneğin diskoteklere) gidebilirler. Daha detaylı bilgiler Gençlik Dairelerinden alınabilir.