Almanya İçin El Kitabı > Günlük Yaşam  > Oturma  > Ev Kirası

Ev Kirası

Kiracının oturduğu ev için her ay ev sahibine ödemesi gereken ücrete “Miete” (“aylık kira” olarak da tanımlanır) denir. Bu “soğuk kira” dışında ayrıca “ek masraflar” da kiraya dahildir (örn. çöp toplama, cadde ve apartman temizliği ücretleri, kalorifer ve su parası). Bütün bu ücretlerin toplamı “sıcak kira”yı oluşturur. Kalorifer parası gibi bazı ek masraflar bireysel tüketime bağlıdır, diğerleri de konut büyüklüğüne göre kiracılar arasında paylaştırılır. Elektrik, telefon ve genelde gaz kullanma ücretleri ev sahibine ödenmez ve doğrudan bu şirketler tarafından tahsil edilir.

Ek kira masrafları ile elektrik ve gaz ücretleri her ay götürü olarak ödenir. Ev sahibi daha sonra yıl sonunda kiracıya yıllık tüketim faturasını göndererek hesaplaşır.

Kira Tablosu

Kira tablosunda bir kentte bulunan farklı konutların kiraları ile ilgili bilgiler bulunur. Bir kiracı bu tabloya bakarak, ödediği kiranın yasal sınırlar içerisinde olup olmadığını öğrenebilir. Kira tablosu broşürü belediyelerden veya kiracı derneklerinden (a.b.) temin edilebilir. Ödenen kiranın yasal sınırı geçtiği tespit edildiğinde, bir avukata veya kiracılar derneğine danışılarak gerektiğinde ev sahibi mahkemeye verilebilir.

Kira Sözleşmesi

Bir ev kiralandığında kira sözleşmesi yapılması gerekir. Kira sözleşmesinde konut ile ilgili bilgiler (örneğin kiranın yüksekliği, konutun büyüklüğü, oda sayısı) bulunur. Kira sözleşmesinde ayrıca ev sahibinin ve kiracının hakları ve sorumlulukları da (sözleşmeyi bozma süreleri, evcil hayvan bulundurma vb.) belirtilir. Taraftarlar sözleşmeyi imzalayarak içeriğini kabul ettiklerini belirtirler. Kira sözleşmesinin maddeleri yasal uygulamalar tarafından sınırlandırılır. Ev sahipleri aylık kiranın genelde bir hesap numarasına yatırılmasını talep ederler.

Depozit

Bir daire kiralandığında ev sahibi kira için belirli bir miktar depozit talep edebilir. Depozit miktarı 1 veya 2 aylık kira ücreti (soğuk kira) olabilir, fakat yasal olarak üç aylık net kira bedelini geçmemelidir. Ev sahibinin ödenen bu depozit için faiz ödemesi gerekir ve bu nedenle depozit ayrı bir banka hesabında saklanır. Kiracı sözleşmeyi belirtilen süre içerisinde bozup evden çıktığında yatırdığı depoziti faizi ile birlikte geri alır. Ev sahibi gerekli durumlarda, tespit ettiği onarım masraflarını depozitten düşebilir.

Kiracının Korunması

Kiracıların hakları kiracıyı koruma dernekleri tarafından korunur. Ev sahibi - kiracı ilişkileri genelde sorunsuzdur. Buna rağmen oluşabilecek anlaşmazlıklarda, kiracı dernekleri üyeleri olan kiracıları ev sahiplerine karşı desteklerler. Kiracı derneklerinin çoğu büyük kentlerde büroları vardır. Alman Kiracılar Birliğinin İnternet adresi: Hyperlink: www.mieterbund.de.

Evcil Hayvanlar

Hund1

Evde hayvan beslenip beslenemeyeceği konusu ev sahibi ile açıklığa kavuşturulmalıdır. Oturduğu daireye evcil hayvan almak isteyen bir kiracı, önce kira sözleşmesine bakmalı veya ev idaresine başvurmalıdır. Köpek, kedi, kuş, hamster, hint domuzu gibi hayvanlar evcil hayvan sayılırlar. Özel konutlarda koyun, domuz gibi hayvanların beslenmesi ise yasaktır.

Köpek besleyenler devlete bir köpek vergisi verme ve hayvanı aşılatma zorundadır. Bu konuda belediyelerden bilgi alınabilir. Yırtıcı köpek ve diğer tehlikeli köpek ırklarını beslemek için özel talimatlara uyulması gerekmektedir. Köpek sahipleri hayvanlarının sokaktaki pisliklerini temizlemekle yükümlüdür (bu kurala çoğu zaman uyulmamaktadır).

Apartman Sorumlusu, Ev Yöneticisi

Çok sayıda kiracının oturduğu apartmanlarda bir “apartman sorumlusu” veya bir “ev yöneticisi” bulunur. Ev sorumlusu ve ev yöneticisi apartmanın ve dairelerin organizasyonu ve onarımları ile ilgilenirler.

Apartman Düzeni

Çok kiracının oturduğu büyük apartmanlarda apartman düzeni yazılı olarak tespit edilmiştir. Ev sahipleri hazırladıkları bu apartman düzeninde merdivenliklerin temizlenmesi, hangi saatler arasında fazla gürültü yapılmaması gibi, evde birlikte yaşam ile ilgili bazı kurallar belirlerler.

Kış Hizmeti ve Temizlik Haftası

Putzen

Apartmanda bir ev sorumlusu yoksa, kışın ev önündeki karın ve buzların temizlenmesinden kiracılar sorumludur. Bu durum çoğu zaman kira sözleşmesinde yazılıdır. Kira sözleşmesinde böyle bir madde varsa, herhangi bir ihlal durumunda, bu kurala uymayan kiracı sorumludur. Bunun dışında bazı bölgelerde evin önünün sıra ile temizlenmesi de normaldir.

Komşular

Gartenzwerg

Apartmanda oturan diğer kiracılar ve komşu apartmanlarda oturan kiracılar birbirlerinin komşusudur. Almanya’da bir apartmana yeni taşınan bir kiracı çoğu zaman en yakın komşularına (genelde aynı katta oturan) kendini tanıtması gönüllü olarak yapılan bir gelenektir. Bazı insanlar yeni bir çehre gördüklerine sevinirler, bazıları da komşularının kim olduğunu umursamazlar.

Sözleşmenin Bozulması ve Sözleşme Güvencesi

Bir kiracının sözleşmeyi bozabilme süresi yasalarla belirtilmiştir. Bu süreler kira sözleşmesinde veya kira yasasında ayarlanmıştır. Süresiz olarak imzalanan kira sözleşmelerinde, kiracı üç ay önce haber vererek sözleşmeyi bozabilir. Ev sahibi sözleşmeyi, ağır nedenler olmadan, istediği gibi bozamaz (“Kiracı Güvencesi”). Anlaşmazlık çıktığında, en iyisi bir hukuk danışmanlığına başvurulmalıdır.