Almanya İçin El Kitabı > Günlük Yaşam  > Posta ve Telekomünikasyon Hizmetleri

Posta ve Telekomünikasyon Hizmetleri

Mektuplar, Paketler ve Posta Ücretleri

Briefkasten

Mektup ve paket taşıma ücretleri büyüklüğe ve ağırlığa göre hesaplanır. Posta ücretleri için Almanca’da “porto” sözcüğü kullanılır. Pullar ise, postanelerde, postane önlerindeki otomatlarda ve bazı gazete ve sigara büfelerinde satılır. Almanya’daki her adresin önüne yer, şehir veya semt için beş basamaklı bir “posta kodu” yazılır. Posta kodlarının verildiği “Posta Kodu Rehberi” Alman Posta İdaresi şubelerinden temin edilebilir. Postaneler yılda bir defa telefon rehberi ve işyerleri adresi rehberi (sarı sayfalar) dağıtırlar.

Bazı küçük istisnalar hariç, gönderilen her şeye (kartpostaldan paketlere kadar) pul yapıştırılmalıdır. Bir zarf üzerinde “Porto zahlt Emfänger” (posta ücreti alıcıya aittir) damgası varsa, bu mektuba pul yapıştırılması gerekmez. Posta ücretlerinin listesi postanelerde asılıdır. Almanya’da özel müşteriler genelde Alman Posta İdaresini tercih ederler. Alman Posta İdaresinin yanı sıra mektup ve paket taşıyan başka firmalar da mevcuttur.

Bilgi: Bu firmaların adresleri işyerleri telefon rehberinde (sarı sayfalar) “Kurye Hizmetleri” veya “Paket Hizmetleri” bölümünden öğrenilebilir.

Mektup pazarının büyük bir kısmını elinde tutma hakkı halen yasa ile Alman Post AG’de bulunmaktadır (sadece 31.12.07 tarihine kadar).

Çok önemli mektuplar ve dokümanlar posta ile alındılı olarak gönderilebilir. Alıcı gönderilen bu mektubu aldığını imzası ile onaylamalıdır. Alındılı mektuplar postanelerden gönderilmelidir.

Telefon, Faks, İnternet

Telefonstecker

Telefon etmek için “sabit hat” ve “mobil hat” diye adlandırılan iki olanak vardır. Sabit hatlar evlerde telefon etmek, faks cihazına bağlanmak ve İnternet için kullanılabilir.

Evlerin hemen hemen tümünde bir telefon bağlantı hattı mevcuttur. Bu hattı kullanabilmek için ilgili telefon şirketine başvurulmalıdır. Telefon ahizeleri kiralanabilir veya satın alınabilir.

Analog ve Dijital

Dijital bir ISDN veya T-DSL bağlantısı ile, birbirlerine paralel olarak kullanılabilecek birden fazla hat almak mümkündür. Bu hatlarda aynı zamanda telefon edilir, faks geçilir veya İnternet kullanılabilir. Bu hatlara birden fazla telefon veya bilgisayar da bağlanabilir. ISDN/T-DSL bağlantıları normal analog bağlantılardan daha pahalıdır, fakat bu hatlarda çok daha hızlı veri transferi yapmak mümkündür ve bu da İnternet’in çok meşgul olduğu zamanlarda oldukça avantajlıdır.

Bağlantı Ücretleri

Bağlantı için özel gereksiniminize uygun bir teklif seçebilirsiniz. Uluslararası görüşmeniz daha mı fazla, yoksa en çok akşamları veya hafta sonları mı, telefon ediyorsunuz? İnternet çok sık olarak kullanıldığında “flatrate” denen götürü bir ücret ödenmesi daha uygundur.

Hangi telefon şirketinin daha ucuz olduğu tüketici danışma merkezlerinden öğrenebilir veya İnternet'te Hyperlink: www.billiger-surfen.de adresinde sunulan servisleri ve ücretleri karşılaştırabilirsiniz.

Sunulan bütün tarifeler ve sözleşme şartları ile ilgili bilgiler İntenet’te Hyperlink: www.billiger-telefonieren.de adresinden öğrenilebilir. Eğer Almanya çapında en büyük telekomünikasyon firması olan “Alman Telekomu”ndan bir telefon bağlantısı ısmarlandığında, kısa bir bildirme süresi sonunda, başka bir firma ile sözleşme yapılabilir. Almanya’nın her kentinde Telekom şubeleri mevcuttur. Bu şubelere “T-Punkt” denir.

Ülke İçi Görüşmeler

Oturduğunuz yere ait telefon numaralarını telefon rehberinden bulabilir veya danışmaya sorabilirsiniz (bkz. Bölüm Referans: Telefon Danışma). Danışmadan ayrıca Almanya dahilindeki diğer şehirlerin kodlarını da öğrenebilirsiniz. Almanya’daki cep telefon numaralarının ön kodları 017 veya 016 ile başlar.

“Call-by-Call”

Call-by-call diye adlandırılan yöntemle telefon etmek daha ucuz olabilir: Call-by-call yöntemi ile telefon edilmek istendiğinde, ön kod numarası olarak özel bir numara çevrilmelidir. Bu durumda yapılan telefon görüşmesinin faturası, seçilen bu ön kodun ait olduğu şirket tarafından kesilir. Görüşme ücreti, ilgili telefon şirketi ile yapılan sözleşmeye bağlıdır. Telefon tarifeleri İnternet üzerinden araştırılabilir. Adresler:

Hyperlink: www.teltarif.de

Hyperlink: www.billiger-telefonieren.de

Başka Bir Ülkeye Telefon Edilmesi

Başka bir ülke ile görüşme yapabilmek için evdeki telefon bağlantısı kullanılabilir. Almanya dışında bir ülkeye telefon etmek için önce 00, daha sonra da ülke kodu, şehir kodu (beş basamaklı kodun önündeki 0 tuşlanmadan) ve telefon numarası tuşlanır. Ülke kodunu telefon danışmasından öğrenebilirsiniz. Telefon dükkanlarından da ucuz bir fiyata tüm dünyaya telefon edilebilir. Ayrıca diğer ülkelere telefon etmek için her telefon bağlantısı ile kullanılabilen özel telefon kartları da mevcuttur. İster telefon dükkanlarından, ister telefon kartı veya “call-by-call” telefon edilsin, telefon ücretleri mutlaka karşılaştırılmalıdır. Konuşma ücretlerini karşılaştırırken bir dakika için ödenen ücretin yanı sıra, sabit bağlantı ücretlerine de dikkat edilmelidir.

Mobil Telefonlar

Almanya’da cep telefonları genelde “Handy” olarak adlandırılır. Almanya’da sayısız GSM operatörü şirket, çok farklı konuşma ücretleri, cep telefonları ve kullanım şartları vardır. Cep telefonu kullanım sözleşmeleri çok çabuk bozulamaz. Bu sözleşmeler çoğu durumlarda 12 veya 24 ay süreli olarak yapılır. Ayrıca ön ödemeli bir telefon kartı da satın alınabilir. Görüşme dakikalarının önceden ödendiği bu kartlara “prepaid” kart denir. Ödenen konuşma dakikaları kullanıldığında, tekrar doldurulabilirler. Bu kartı kullanabilmek için bir cep telefonu gerekmektedir.

Telefon Kulübeleri

Özel sabit telefon hatlarının ve cep telefonlarının yanı sıra telefon kulübeleri de mevcuttur. Kulübeden telefon etmek için bir telefon kartı veya madeni para gerekmektedir. Telefon kartları postanelerden, gazete bayilerinden, kiosklardan satın alınabilir.

Telefon Danışma

Telefon

Belirli telefon ve faks numaraları telefon rehberinde bulunabilir veya danışmadan öğrenilebilir. Bilinmeyen numaralar için tüm Almanya genelinde 11833, diğer bir ülkedeki telefon numaraları için 11834 aranmalıdır. 11836 numaradan Türkçe ve 11837 numaradan da İngilizce bilgi alabilirsiniz. Başka bir telekomünikasyon şirketinin telefon danışma numarası: 11881. Bu numara cep telefonundan da aranabilir. Telefon danışması ücretlidir. Almanya’daki telefon numaraları ile ilgili bilgiler CD-ROM üzerine de kaydedilmiştir ve bilgisayarda okunabilir. Bu alanda da piyasada rekabet eden çok sayıda şirket vardır. İnternet’te ise bilinmeyen numaralar, örneğin Hyperlink: www.telefonbuch.de adresinden bulunabilir. Güncel olan en ucuz telefon danışma numaraları Hyperlink: www.tariftip.de adresinden öğrenilebilir.

Telefon Rehberi ve “Sarı Sayfalar”

Bulunduğunuz kentin telefon numaralarının çoğu telefon rehberinden öğrenilebilir. Ticari amaçlı kullanılan telefon numaraları ise “Sarı Sayfalar” rehberinden öğrenilebilir. Bu rehber postanelerden temin edilebilir.

İnternet

İnternet’i kullanabilmek için bir İnternet sunucusu gereklidir. Bilgisayar dergileri piyasada bulunan sunumlarla ilgili bilgileri düzenli olarak yayınlamakta ve fiyat karşılaştırması yapmaktadır. Bu sunucuların İnternet erişim yazılımları genelde ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu alanda yerel hizmet sunucuları da mevcuttur. Bilgisayar satılan dükkanlardan da bu konuda faydalı bilgiler alınabilir.

Servis Numaraları

Çoğu şirket ürettikleri mallarla ilgili “Hotlines”, “Info-lines” veya “Servis Numaraları” olarak adlandırılan telefon danışması sunmaktadır. Servis numaralarının ücretleri aşağıdaki adresten öğrenilebilir: Hyperlink: www.regtp.de