Almanya İçin El Kitabı > İş ve Sosyal Güvenlik  > İş Arama ve İşe Başlama

İş Arama ve İşe Başlama

Avrupa Birliği dışından gelen bazı yabancıların işe başlamaları konusunda bir dizi yasal engeller bulunmaktadır. Bu konudaki bilgiler için, bkz. Bölüm Referans: Yabancılar Yasası. Ayrıntılı bilgiler yabancılar dairesinden temin edilebilir.

Yabancı Eğitim Diplomalarının Tanınması

Almanya’da eğitim diplomalarının tanınması federal eyaletlerin görevidir. Bunun için oturduğunuz eyaletin ilgili kurumuna başvurmanız gereklidir. İlgili kuruluşlar aşağıdadır:

Çalışma dairesi İnternet kanalıyla eğitim diplomalarının tanınması konusunda bilgi vermektedir: Hyperlink: www.arbeitsagentur.de

Bu konuda ayrıca, bkz. Hyperlink: www.europa.eu.int/citizensrights

Çalışma Dairesi

Çalışma dairesi hizmetleriyle hem çalışana hem de işverene hitap etmektedir. Yerel iş merkezlerinin görevleri

Daha önce aidat ödemiş olup olmamanızdan bağımsız olarak, mesleki danışma ve iş yeri temini konularında kurumun hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

İş arayanlar İnternet (Hyperlink: www.arbeitsagentur.de) üzerinden tüm Almanya çapında sunulan açık iş yerlerine erişebilirler.

Gazete ve İnternet’te İşyeri ve İş Arama İlanları

Gazetelerin ilan bölümlerinde ve çevrimiçi İnternet’te (Çarşamba ve hafta sonları) haftalık gazetelerde, aylık dergilerde (kent dergileri) ve mesleki branş dergilerinde iş yeri ilanları yayınlanır. İş yeri arayan herkes kişi ücret karşılığı küçük ilan da verebilir. İnternet’teki çeşitli adreslerde güncel açık iş yeri ilanları vardır. Burada her kişi mesleki becerisiyle ilgili olarak bilgi bankasına kaydını yaptırabilir.

İş Başvurusu

Başarılı bir iş başvurusu için ilk koşul, tüm bilgileri içeren ve düzgün bir şekilde hazırlanmış başvuru dosyasıdır. Bu dosyada aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

Kendiliğinden Başvuruda Bulunmak

Belli şirket ve işletmelere ilgi duyuluyorsa, bu şirketlerin işyeri ilanı beklenmeden başvuruda bulunabilir. Çoğu firmaların personel büroları bu başvuruları saklar ve çalışana gereksinim olduğunda size haber verebilirler. Bir işyeri ilanı verilmeden veya çalışma dairesine sorulmadan önce bu başvurular arasından uygun bir seçim yapılmaya çalışılır.

İşe Başlama Formaliteleri

Bir işe başlayabilmek için AB dışındaki ülkelerden gelenlerin çalışmalarına izin veren bir oturma veya yerleşme izinine sahip olmaları gerekmektedir (üçüncü ülke vatandaşları için, bkz. Bölüm Referans: Avrupa Birliği Ülkeleri Dışından Gelen Yabancılar). Birlik vatandaşlarının ayrıca bir çalışma izni almalarına gerek yoktur (bkz. Bölüm Referans: Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri Vatandaşları ve Aile Üyeleri).

Her çalışanın ayrıca bir vergi karnesine ve bir sosyal sigorta hüviyetine sahip olması gereklidir. Vergi karnesi esas olarak oturulan ve bildirimi yapılmış bölgenin belediyesi tarafından verilir. Sosyal sigorta hüviyeti ise emeklilik sigortası kurumları tarafından verilir. Eğer çalışmaya ilk defa başlanıyorsa, işveren söz konusu çalışanı sigorta kurumuna bildirir. Sonra ilgili kurumdan sigorta numarası ve hüviyeti alınır. Sorularınız konusunda işverene, hastalık kasalarına ve eyalet sigorta kurumlarına başvurabilirsiniz.