Almanya İçin El Kitabı > İş ve Sosyal Güvenlik  > İş Arama ve İşe Başlama  > İş Başvurusu

İş Başvurusu

Başarılı bir iş başvurusu için ilk koşul, tüm bilgileri içeren ve düzgün bir şekilde hazırlanmış başvuru dosyasıdır. Bu dosyada aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

Kendiliğinden Başvuruda Bulunmak

Belli şirket ve işletmelere ilgi duyuluyorsa, bu şirketlerin işyeri ilanı beklenmeden başvuruda bulunabilir. Çoğu firmaların personel büroları bu başvuruları saklar ve çalışana gereksinim olduğunda size haber verebilirler. Bir işyeri ilanı verilmeden veya çalışma dairesine sorulmadan önce bu başvurular arasından uygun bir seçim yapılmaya çalışılır.