Podręcznik o Niemczech  > Organizacje i kontakt

Organizacje i kontakt

W niemieckich miastach jest wiele specjalnych punktów poradnictwa dla imigrantów. W większości ratuszów znajduje się biuro odpowiedzialne specjalnie za tego rodzaju informacje.

Ta lista ma umożliwić pierwszy, generalny przegląd ważnych organizacji.

Unia Europejska

Informacje na temat prawa obowiązującego w Unii Europejskiej są dostępne w Internecie pod adresem (Hiperlink: www.europa.eu.int/citizensrights) lub pod numerem infolinii: 00800-67891011.

Ministerstwa Federalne

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Telefon: 01888-17-0
Faks: 01888-17-3402

Hiperlink: www.auswaertiges-amt.de

Bundesministerium des Innern

Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: 01888-681-0
Faks: 01888-681-2926

Hiperlink: www.bmi.bund.de

Bundesministerium der Justiz (BMJ)

Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Telefon 01888-58-0
Faks 01888-58-9525

Hiperlink: www.bmj.bund.de

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstr. 97
10117 Berlin
Telefon: 01888-682-0
Faks: 01888-682-32 60

Hiperlink: www.bundesfinanzministerium.de

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Scharnhorststraße 34-37
10115 Berlin
Telefon: 01888-615-0
Faks: 01888-615-70 10

Hiperlink: www.bmwa.bund.de

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Wilhelmstraße 54
10117 Berlin
Telefon: 01888-529-0
Faks: 01888-529- 4262

Hiperlink: www.verbraucherministerium.de

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Telefon: 01888-555-0
Faks: 01888-555-1145

Hiperlink: www.bmfsfj.de

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Telefon: 01888-441-0
Faks: 01888-441-4900

Hiperlink: www.bmgs.bund.de

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Hannoversche Straße 28-30
10115 Berlin
Telefon: 01888-57-0
Faks: 01888-57-5270

Hiperlink: www.bmbf.de

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

Alexanderplatz 6
10178 Berlin
Telefon: 01888-555-1835
Faks: 01888-555-4512

Hiperlink: www.integrationsbeauftragte.de

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten

Alt-Moabit 101 D
10559 Berlin
Telefon: 01888-681-1120
Faks: 01888-681-1138

Centrale konsumenckie / poradnie dla konsumentów

Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, Verbraucherzentrale

Markgrafenstr. 66
10969 Berlin
Telefon: 030-25 800 0
Faks: 030-25 800 218

Hiperlink: www.vzbv.de

„Stiftung Warentest“

Lützowplatz 11-13
10785 Berlin
Telefon: 030-26 31-0
Faks: 030-26 31-27 27

Hiperlink: www.stiftung-warentest.de

Verbraucher-Initiative

Elsenstraße 106
12435 Berlin
Telefon: 030-53 60 73-3
Faks: 030-53 60 73-45

Hiperlink: www.verbraucher.org

Na tematyce ekologicznej skupia się miesięcznik Öko-Test:

Öko-Test Verlag GmbH

Postfach 90 07 66
60447 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69-9 77 77-0
Faks: 0 69-9 77 77-139

Hiperlink: www.oekotest.de

Ochrona konsumentów należy do zadań Federalnego Ministerstwa Ochrony Konsumentów, Żywienia i Rolnictwa.

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Wilhelmstraße 54
11055 Berlin
Telefon: 030-20 06-0
Faks: 030-20 06-42 62

Hiperlink: www.verbraucherministerium.de

Poradnictwo socjalne (organizacje charytatywne)

Organizacje charytatywne posiadają swoje biura w wielu miastach i gminach. Adresy i numery telefonów można znaleźć w lokalnej książce telefonicznej, względnie w Internecie.

Arbeiterwohlfahrt (AWO)

Hiperlink: www.awo.org

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

Hiperlink: www.paritaet.org

Deutsches Rote Kreuz (DRK)

Hiperlink: www.drk.de

Diakonie wzgl. das Diakonische Werk

Hiperlink: www.diakonie.de

Caritas

Hiperlink: www.caritas.de

Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland

Hiperlink: www.zwst.org

Pro Familia (ds. planowania rodziny, uświadamiania seksualnego i problemów partnerskich)

Hiperlink: www.profamilia.de

Verband binationaler Familien und Partnerschaften (IAF)

Hiperlink: www.verband-binationaler.de

Bundeskonferenz für Erziehungsberatung

Hiperlink: www.bke.de

Praca

DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund) (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych)

DGB jest organizacją parasolową związków zawodowych w Niemczech. Biura DGB znajdują się we wszystkich większych miastach, wzgl. regionach.

Deutscher Gewerkschaftsbund

Bundesvorstand
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin
Telefon: 030-24060-0
Faks.: 030-24060-324

Hiperlink: www.dgb.de

Związki pracodawców

Federalne Stowarzyszenie Niemieckich Związków Pracodawców (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)) jest organizacją parasolową pracodawców. Biura tej organizacji znajdują się w większości dużych miast.

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Haus der Deutschen Wirtschaft
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon: 030-2033-0
Faks: 030-2033-1055

Hiperlink: www.arbeitgeber.de

Izby przemysłowo-handlowe

DIHK jest organizacją parasolową izb przemysłowo-handlowych. Jej biura znajdują się w większości dużych miast.

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)

Breite Strasse 29
10178 Berlin
Telefon: 030-20308-0
Faks: 030-20308-1000

Hiperlink: www.dihk.de

Agencja Pracy

W Agencji Pracy można uzyskać wiele pomocnych wskazówek dotyczących poszukiwania pracy, kwalifikacji i podnoszenia kwalifikacji oraz informacji o wolnych miejscach pracy. Agencja Pracy, ewentualnie tzw. JobCenter znajduje się w każdym większym mieście lub w każdym regionie.

Hiperlink: www.arbeitsagentur.de

Rada cudzoziemców

W wielu większych miastach istnieją rady cudzoziemców. Reprezentują one interesy imigrantów. Informacje na ten temat można uzyskać w ratuszu lub pod adresem Hiperlink: www.bundesauslaenderbeirat.de.

Uchodźcy

Pro Asyl

Reprezentuje interesy osób poszukujących azylu oraz uchodźców. Biuro znajduje się we Frankfurcie nad Menem. Adres internetowy tej organizacji to:

Hiperlink: www.proasyl.de

Jeśli jesteście Państwo uchodźcami i potrzebujecie porady i pomocy, możecie zasięgnąć informacji w organizacji charytatywnej działającej w Państwa mieście.

Związek najemców (Mieterbund lub Mieterverein)

Związki najemców reprezentują interesy osób wynajmujących mieszkania. Biura tej organizacji znajdują się w większości dużych miast.

Hiperlink: www.mieterbund.de

Ambasada / konsulat

O adresy przedstawicielstw dyplomatycznych Państwa kraju możecie dowiedzieć się Państwo w ratuszu w swoim mieście lub w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych:

Auswärtiges Amt

Werderscher Markt 1
10117 Berlin, PA.: 11013 Berlin
Telefon: 01888-17-0
Faks: 01888-17-3402

Hiperlink: www.auswaertiges-amt.de

Punkt poradnictwa ds. AIDS

Informacje na temat AIDS oraz adresy punktów poradnictwa w całych Niemczech znajdziecie Państwo w Internecie pod adresem Hiperlink: www.aidshilfe.de. Również lekarz może powiedzieć Państwu, gdzie w Państwa okolicy znajduje się punkt poradnictwa ds. AIDS. Możecie też Państwo zapytać o to w urzędzie ds. zdrowia. W każdym przypadku macie Państwo zapewnioną anonimowość!

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Dieffenbachstr. 33
10967 Berlin
Telefon: 030-690087-0
Faks: 030-690087-42

Telefon zaufania

Jeśli pilnie potrzebujecie Państwo pomocy lub rady w trudnych sytuacjach życiowych lub popadliście w trudności, to przez całą dobę możecie zadzwonić pod numer telefonu zaufania. Poradnictwo to jest bezpłatne, anonimowe i poufne.

Telefonseelsorge

0800-111011 oder 0800-1110222

Możecie też Państwo poprosić o poradę przez Internet:

Hiperlink: www.telefonseelsorge.de

Domy pomocy dla kobiet

O numer telefonu najbliższego domu pomocy dla kobiet można dowiedzieć się na policji lub dzwoniąc pod numer informacji telefonicznej. Adresy domów pomocy dla kobiet trzymane są w tajemnicy, aby kobiety szukające tam schronienia nie mogły zostać odszukane przez swoich mężów lub ojców.