Podręcznik o Niemczech  > Organizacje i kontakt  > Domy pomocy dla kobiet

Domy pomocy dla kobiet

O numer telefonu najbliższego domu pomocy dla kobiet można dowiedzieć się na policji lub dzwoniąc pod numer informacji telefonicznej. Adresy domów pomocy dla kobiet trzymane są w tajemnicy, aby kobiety szukające tam schronienia nie mogły zostać odszukane przez swoich mężów lub ojców.