Podręcznik o Niemczech  > Organizacje i kontakt  > Unia Europejska

Unia Europejska

Informacje na temat prawa obowiązującego w Unii Europejskiej są dostępne w Internecie pod adresem (Hiperlink: www.europa.eu.int/citizensrights) lub pod numerem infolinii: 00800-67891011.