Podręcznik o Niemczech  > Polityka i prawo  > Państwo i prawo  > Prezydent Federalny i Kanclerz Federalny

Prezydent Federalny i Kanclerz Federalny

Głową państwa w Republice Federalnej Niemiec jest prezydent federalny. Jego zadaniem jest reprezentowanie państwa, przy czym nie ma on jednak żadnych uprawnień do podejmowania decyzji politycznych. Prezydent wybierany jest na okres pięciu lat przez tzw. zgromadzenie federalne, składające się z członków Bundestagu i z takiej samej liczby członków, wybieranych przez parlamenty krajowe oraz reprezentantów życia publicznego.

Szefem rządu jest kanclerz federalny. Kanclerz oraz jego ministrowie (m.in. minister spraw zewnętrznych, minister finansów, minister spraw wewnętrznych) tworzą „gabinet“ wzgl. rząd. Zgodnie z Ustawą Zasadniczą kanclerz federalny określa kierunki polityki. W ramach tych wytyczonych kierunków ministrowie federalni samodzielnie i na własną odpowiedzialność kierują swoimi resortami. Aby wybrać kanclerza federalnego wymagane są głosy większości członków Bundestagu.

Hiperlink: www.bundespraesident.de

Hiperlink: www.bundeskanzler.de

Hiperlink: www.bundesregierung.de

Niemieccy kanclerze i okresy ich urzędowania: